Tomatis Solisten Sistem

Home »  Tomatis Solisten Sistem

Tomatis metoda je sistem za treniranje slušanja koju je kreirao Dr Alfred Tomatis. Godine 1950. konstruisao je prvi aparat u tu svrhu. Za Dr Tomatisa slušanje je za sluh isto što i ciljanje (nišanjenje) za vid. Slušanje je akcija koja se prekida kada mozak više ne može da se adaptira svom akustišnom okruženju. Slušanje ne treba identifikovati sa čujenjem.
Oštećenja slušanja, koja je uvideo i Tomatis mogu biti razna: pogrešno razumevanje ili pogrešno predstavljanje akustične situacije koja sprečava postizanje željenog cilja, nemogućnost mozga da se adaptira svom akustičnom okruženju, emotivna uznemirenost, teškoće u prilagodjavanju.

Usavršena Tomatisova metoda danas ima široku primenu u rešavanju:

 • školskih i akademskih problema,
 • Problema poremećaja pažnje,
 • Problema regulacije emocija i
 • Doprinosi poboljšanju dinamičnosti energije, motornih problema ( kao što su: ravnoteža, koordinacija), govora i pevanja

Tomatis Metoda je pripremna tehnika koja se može sprovoditi uporedo sa ostalim pedagoškim metodama.
Solisten sistem je prenosiva Tomatis metoda.
Solisten je originalni sistem jer je:

 • Mobiliše mišiće srednjeg uva
 • Podrazumeva specifičnu koncepciju uva
 • To je audio –vokalna veza
 • Naglašava važnost prenatalnog perioda
 • Poseduje veoma jedinstven način rada koji se zove “gating”

Kako radi sistem?
Auditorni sistem mora da ima mogućnost konstantne adaptacije na akustično okruženje tako što će detektovati promene na informacije koje prima i pokušavati da predvidi nadolazeću informaciju.
Osnovni princip rada je GATING.
Gating je sistem alterniranja izmedju 2 audio kanala koji distribuiraju istu informaciju sa različitom frekvencijom i razlicitim intenzitetom. Ta 2 audio kanala obeležavamo sa:
C1 – ovaj kanal karakteriše slab intenzitet i niska frekvencija i
C2 – jak intenzitet I visoka frekvencija.
Istovremena promena u intenzitetu i frekvenciji se naziva dupla alternacija.
Solisten sistem zavisi od intenziteta jer gating zavisi od fluktuacija intenziteta auditivne poruke. Stoga je i najzastupljenija Mocartova muzika u fazama slušanja jer je pogodna za “odsecanje” najviših tonova. U C2 uvo će odbaciti niske frekvencije koje stvaraju maskirajući efekat kada intenzitet raste.

Zastupljena su 2 načina prenosa zvuka:

 1. Prenos preko kostiju (kroz vibrator na slušalicama)
 2. Prenos preko vazduha ( kroz slušalice)

Brzina tranzicije zvuka izmedju C1 I C2 moze se podešavati. Vreme tranzicije kada se prenos vrši preko kostiju naziva se DELAY (“kašnjenje”). Ovo je u stvari vremenski period koji protekne od percepcije zvuka do akcije slušnih mišića.
Vreme tranzicije zvuka kada se prenos vrši vazduhom naziva se PRECESSION (“ranjenje”). I ovo je proces obrnutog smera od DELAY, dakle od C2 prema C1.
GATING preko kostiju se dešava uvek prvi! Cilj prenosa poruke preko kostiju je da se telo pripremi za dolazak poruke kroz vazduh. Uvo je tako spremno i tada je na raspolaganju da primi poruku.
Prenos preko kostiju bismo još mogli objasniti I kao mehanizam za detektovanje promena.
Prenos kroz vazduh bismo mogli objasniti kao mehanizam za pažljivo prihvatanje t.j. selektivni focus i pažnja.
GATING drži mozak u stanju konstantne budnosti i pripravnosti zbog stalne razmene informacija. Brzine gatinga u ELMA aparatu su male i spore (bezbolne su) ali jasno definisane i naglašene radi održavanja pažnje i percepcije tokom celog ciklusa slušanja. Ako bi se dešavale brzo i naglo, naše uvo bi ih registrovale kao neprijatnost.