Elektronsko uvo

Home »  Elektronsko uvo

Slušanje je sposobnost prilagođavanja konstantnim promenama akustičkog okruženja. Da bi slušanje bilo efikasno naš auditorni sistem mora da ima sposobnost detektovanja promena i predviđanja nadolazeće poruke.
Suština rada elektonskog uva leži u procesu gating. To je process koji se bazira na principu perceptualnog kontrasta tako što naizmenično menja između 2 audio kanala (C1 I C2) prenoseći istu muziku ali sa drugačijom bojom i intenzitetom zvuka. Ovo prebacivanje sa jednog na drugi kanal naziva se gating.
Gating sistem zavisi od intenziteta. Određeni prag intenziteta je okidač za promenu kanala.
Svaki kanal je programiran da obezbedi različitu kompoziciju frekvencije (boju) uz različiti intenzitet. Kanal C1 deluje do 800Hz a kanal C2 od 800Hz.
Ponovimo,
C1 – slab intenzitet I niska frekvencija pa zahteva i manji napor slušnih mišića
C2 – jak intenzitet I visoka frekvencija, zahteva stanje mišićnog napora.
Cilj gatinga je da pokrene mehanizme budnosti i pažnje u mozgu koji se neophodni za pravilno procesiranje poruke.
Slušanje se odvija i preko vazdušne i koštane provodljivosti. Putem koštane provodljivosti zvuk se prenosi direktno do unutrašnjeg uva bez prolaska kroz bubnu šupljinu. Ova provodljivost služi da se telo pripremi za nadolazeću zvučnu poruku.
Elektronsko uvo poboljšava balans coveka.
Balans je mehanizam koji omogucava osobi da koristi desno uvo, da kontroliše glas i komunicira efikasnije. To je razlika u intenzitetu zvuka između desnog i levog uva. Nivo intenziteta se uvek smanjuje u levom uvu dok u desnom ostaje na 100%. Balans na SOLISTEN sistemu je podesen na 100% intenziteta na oba uva.