Elma programi

Home »  Elma programi

ELMA je akronim za: E emotion (emocija) L language (jezik) M memory (pamćenje) A attention (pažnja),
Predstavlja set programa dizajniran da se koristi kao sredstvo za dopunu terapeutskom radu. Programi su tako dizajnirani da se mogu primeniti bez inicijalnog testa slušanja, a zadovoljavaju klijentove potrebe i očekivanja poštujući principe predostrožnosti.
Svaki program se sastoji od muzičkih snimaka. Svaki snimak traje 30 minuta. Snimak karakterišu akustična svojstva i poseban efekat na uvo. Nema istih ili ponavaljajućih snimaka jer svaki od njih je razlicitog tipa, različite brzine gatinga i različitog nivoa filtera. Kombinacijom ovakvih muzičkih snimaka Tomatis smatra de će se doći do željenog rezultata.
Koriste se 3 tipa muzike:

 1. Mocartova muzika
 2. Gregorijanske crkvene pesme
 3. Valceri

Svaki muzički snimak ima i svoj muzicki kod. Snimci su obeleženi sledećim kodovima:

 • MU – nefiltrirana Mocartova muzika. Ovo je osnovni snimak za sve ELMA programe. Bogat je energijom i ima značajan uticaj na vestibulu i puž (unutrašnje uvo).
 • MD – zgusnuta muzika. Ovo je MU pojačana na celom spektru. Ima značajan uticaj na emotivne i receptivne procese kao i na procese pažnje. Obezbeđuje dosta kortikalne energije a opušta telo.
 • MF – filtrirana Mocatova muzika. Ovo je MU sa visokopropusnim filterima na 500Hz, 1000Hz ili na 2500Hz. Namenjena je da eksplozivno poveća kortikalno uzbuđenje i poboljša procesiranje govornih zvukova.
 • GF i GM – mešani glas (muško-ženski) ili samo muški glas u Gregorijanskom crkvenom horu. Ima jak uticaj na aktivaciju parasimpatičkog Sistema ( parasimpatički nervni sistem je deo autonomnog nervnog Sistema i specifično je odgovoran za stimulaciju aktivnosti do kojih dolazi kada je telo u mirovanju, što obuhvata salivaciju i varenje). Utiče na stav (držanje tela) i ispravljenost. Koristi se u svim programima. Može se koristiti i u blažoj verziji kada je muzika filtrirana kroz visokopropusni filter da bi se lakše prihvatila.
 • VL – valceri. Koriste se da pojačaju rad vestibule zahvaljujući specifičnom trotaktnom tempu.
 • BP – je MU sa niskopropusnim filterom od 4000 ili 6000Hz. Namenjen je ljiudima sa niskom tolerancijom na visoke zvukove. Pojačava rad vestibule i predstavlja pripremni snimak za celokupni spektar frekvencije.
 • BPU – univerzalni širokopropusni filter od 800 do 6000Hz. Nezvisno od jezika najveći deo akustične informacije u komunikaciji leži u ovom frekvencijskom rasponu.
 • BPU1 – specijalizovani širokopropusni filter od 500 do 3000Hz. Koristi se za ciljani rad na frekvenciju govora dok i dalje obezbeđuje dovoljnu stimulaciju korteksa. Ima relaksirajući anti-stres efekat.

U zavisnosti od tipa snimka i programa možemo razlikovati 4 gating brzine:

 1. 10/100 ili brzina 1: zastupljena je u snimcima MU, GMF, BPU1 u programima F i T kao i u snimku MD u program E1A
 2. 10/60 ili brzina 3 u snimcima MU, MD, BPU, BPU1, BP u programima E, L, MA
 3. 7/60 ili brzina 4 u snimku VL u programima E, L, MA
 4. 7,8/81 brzina A u snimcia GM, GMF u programima E,L,MA

Kao što smo već napomenuli postoje različiti nivoi filtera, stoga različiti nivoi niskopropusnih i visokopropusnih filtera ne dozvoljavaju identičnost muzičkih snimaka.
Svi muzički snimci imaju efekat na vestibulu i puž (unutrašnje uvo). Vestibula i puž su povezani nervnim mrežama koje se zovu integratori. Vestibula je zadužena za integraciju ritmova dok je puž zadužen za integraciju zvukova. I vestibula i puž imaju čvrste veze sa prefrontalnim korteksom i cerebelumom (mali mozak). Prefrontalni korteks je zadužen i za regulaciju emocija i implementaciju izršnih procesa kao sto su radna memorija i organizacija. Cerebelum je zadužen za koordinaciju, mišićni tonus, automatizaciju vestina, verbalnu fluentnost, osećaj za ritam, fonološku svest itd. Prefrontalni korteks i cerebellum su recipročno povezani.

Svi ELMA programi imaju uticaj na senzo-motorne, emotivne, lingvističke i kognitivne procese.