Primena

Home »  Primena

Tomatis metoda je pogodna i za decu i odrasle. To je dopunska tehnika u profesionalnim terapijama, učenju ili treningu. To je dodatak radu terapeuta i učitelja i služi da dodatno pojača efekat njihovog rada. Pogotovo u sledećim oblastima:

  • Poteškoće u govoru i učenju

Tomatis metoda radi pomoću elastičnosti neuronskog puta koji dekodira i analizira zvukove kao i motoričke veštine, ravnotežu i koordinaciju. Tomatis metoda pomaže deci i odraslima da razviju strategije za suočavanje I prevazilaženje poremećaja u govoru i učenju.

  • Poremećaji pažnje

Tomatis metoda je bazirana na principu prenosa kontrasta u muzici koji je dizajniran da stalno, iznova, iznenađuje mozak. Ovo održava mozak pod stalnim stimulacijama. Cilj je pomoći mozgu da razvije automatski mehanizam za detektovanje promena. Ovaj mehanizam doprinosi poboljšanju pažnje.

  • Afektivni i emotivni poremećaji

Mozak nastoji da se zaštiti prirodno čak i kada iz spoljašnje sredine primamo zvučni signal kao agresiju ili posle emocionalnog šoka. Reakcija mozga je filtriranje zvukova, koji remete prenos i analizu senzornih poruka. Ovo je indirektna akcija na limbički sistem (skup moždanih struktura koji podržava razne funkcije kao što su emocije, ponašanje, dugoročnu memoriju) i prefrontalni korteks (prednji deo moždane kore). Koristeći ovu akciju Tomatis Metoda doprinosi regulaciji emotivnih poremećaja vezanih za depresiju i anksioznost.

  • Motorički poremećaji

Tomatis Metoda stimuliše vestibularni nerv koji je direktno povezan sa regulacijom mišićnog tonusa i mogućnošću uspravnog hoda. Ova akcija poboljšava poremećaje lateralizovanosti. Vestibularni sistem ima važnu ulogu u funkciji koordinacije i praćenju ritma u saradnji sa još nekoliko delova mozga. Tomatis Metoda može efikasno poboljšati i promeniti ritam i koordinaciju.

  • PDD

Nervna struktura koja povezuje uvo sa mozgom sadrži specificne neurone koji se nazivaju “ neuroni ogledala”. Ova grupa ćelija u mozgu biva aktivirana na isti način kao i kada organizam sam izvodi akciju slušanja. Zbog toga ovi neuroni igraju važnu ulogu u izgradnji socijalne svesti.

  • Individualni razvoj i blagostanje

Zvukovi bogati visokim harmonijama stimulišu mrežu nervnih završetaka koja se zove retikularna formacija (predstavlja deo motornog sistema mozga). Ona kontroliše opsti nivo aktivnosti mozga. Naglašavajući prenos visoko-frekventnih zvukova koji imaju stimulišući efekat na mozak i opuštajući efekat na telo Tomatis Metoda ima pozitivan efekat na individualni razvoj i blagostanje.

  • Poboljšavanje glasa i muzikalnosti

Osnivni princip rada Tomatis Metode je da će svaki uticaj na mehanizme prijema i analize akustične poruke imati uticaj i na način na koji se poruka reprodukuje, bilo govorom, bilo pevanjem, bilo muzičkim instrumentom.

  • Priprema za rođenje deteta

Fetus od 4og meseca čuje majčin glas. Majčin glas predstavlja vrstu primarne emotivne akustične pojave koja je bazična za razvoj deteta. Stoga je od neprocenljive važnosti da dete čuje prijatan majčin glas. Program za trudnice u Tomatis Metodi prati majku kroz trudnoću posebno u trećem trimestru stimilišući koštani prenos i obezbeđujući opušteno telo, mozak i duh, kako za majku tako i za bebu.

  • Integracija stranih jezika

Svrha Tomatis Metode u ovoj oblasti je da omogući svakome ko želi da nauči strani jezik da čuje neophodne zvukove tog novog jezika. Otvarajući uvo za ritmove i zvukove novog jezika Tomatis Metoda osposobljava uvo da se efikasno adaptira istim i da ih analizira i reprodukuje. Na ovaj način osoba se oslobađa ritmičkih uzoraka i zvukova maternjeg jezika koji su često prepreka da se nauči novi jezik. Ova vežba omogućava uvu da čuje novi ritam a mozgu da nauči novi jezik.